Bukan organik asid organik

- Nov 28, 2016 -

Kelas sebatian boleh ionize melahirkan h Ketua aqueous, berbanding dengan tempat. Dalam akueus asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik apabila terion, anionic (asid) adalah tidak sama, tetapi kasi terhasil (h) adalah sama, maka mereka biasa meletakkan dalam alam, seperti masam; untuk membubarkan banyak logam boleh menghidupkan suami kena biru merah dan sebagainya. Asid hidroklorik merupakan definisi yang sempit: pengionan dalam aqueous kationik ion hidrogen akan semua Kata majmuk (seperti asid sulfurik). Dalam kebanyakan apa-apa bahan yang larut dalam air, beberapa, seperti silikat, tidak larut dalam air. Penyelesaian akueus asid secara umumnya ia boleh bahagian pengalir asid dalam air wujud dalam bentuk molekul, pengalir bebas; sebahagian daripada penceraian asid dalam air untuk ion yang positif dan negatif, pengalir elektrik.

Sepasang:Alkali bukan organik Seterusnya:Bukan organik oksida