Bahan bukan organik yang dinamakan

- Nov 28, 2016-

Penamaan sebatian organik, dan dinamakan harus sebagai struktur dan komposisi bahan yang ringkas dan tepat. Perkara ini memerlukan elemen, akar atau asas nama untuk menyatakan intipati pelbagai komponen; "prepositions kimia" (menyambung kata nama) untuk menyatakan intipati setiap komponen dalam hubungan.

Sepasang:Bukan organik oksida Seterusnya:Bukan organik natrium Hidroksida